Alemany advocats en línia. La major legal portal.


Si vostè rep un divorci, vostè ha de sol·licitar immediatament una divisió de la propietat. I vostè pot fer-ho més tard després del divorci. Quant de temps. Informació útil per a tots


Si vostè rep un divorci, vostè ha de sol·licitar immediatament una divisió de la propietat Quant de temps D'acord amb l'Apartat set de l'article trenta-vuit del codi de família de la Federació russa durant tres anys el termini de prescripció s'aplica a les exigències dels cònjuges per a la divisió de la propietat comuna dels cònjuges de la qual el matrimoni es va acabarGairebé tots els Divorciats que no tenen una formació jurídica, per creure que el termini de prescripció comença a partir de la data de la dissolució del matrimoni, i després de tres anys de calma. Tot i que per a tu tot comença tan aviat com l'ex-cònjuge, se'n va a una consulta amb un advocat El càlcul de la limitació de les accions des de la data de divorci aporta seguretat jurídica a l'expressió, que correspon a l'actual objectiu del dret a instància de la limitació de les accions. Una parella que està en necessitat d'un Departament, sé que ell podrà, en un termini de tres anys després del divorci, sense dret d'apel·lació, li priva del dret a exigir la divisió de la propietat complir.